Kompleksowa obsługa
budowy i remontu dachu

Kompleksowa obsługa
budowy i remontu dachu

Kompleksowa obsługa
budowy i remontu dachu

Kompleksowa obsługa
budowy i remontu dachu

Oferujemy usługi w zakresie:

 

  • przeglądów okresowych budynków
  • kosztorysów budowlanych
  • doradztwa technicznego
  • projektów indywidualnych budynków mieszkalnych, gospodarczych i usługowych
  • adaptacji projektów budowlanych
  • inwentaryzacji obiektów budowlanych, nadbudowy, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków